info@Tanks.ir +98 021 88314565
شرکت بهینه آب طراح و سازنده مخازن تحت فشار مخازن استیل مخازن فلزی هوایی

تانکر آب

تانکر آب چرخدار عمدتا برای جابجایی آب و یا مایعاتی دیگر مانند گازوئیل و سوخت و … استفاده می گردد زمانهایی که ما بخواهیم این سیالات را از نقطه مقصد انتقال دهیم که این فاصله بسیار زیاد می باشد و یا اینکه نیاز به صورت مقطعی باشد که ساخت خط لوله صرفه اقتصادی نداشته باشد از این مخازن و یا تانکر آب چرخدار استفاده می گردد.

این تانکرها عمدتا از ورق فولاد با پوشش گالوانیزه ساخته می شود به همین جهت نگهداری و حمل آب یک منبع قابل اطمینان می باشد .

این نوع تانکر مخازن آب چرخدار را می توانیم بر روی کشنده های متفاوتی نصب کنیم و یا اینکه به انتهای وانت بار متصل نماییم و از این خودروها به عنوان کشنده این نوع مخازن استفاده نماییم .

تانکر آب چرخدار