info@Tanks.ir +98 021 88314565
شرکت بهینه آب طراح و سازنده مخازن تحت فشار مخازن استیل مخازن فلزی هوایی

طراحی مخازن کروی

مخازن تحت فشار کروی ( Spherical Pressure Vessels  ) :

مخازن تحت فشار کروی عمدتا جهت ذخیره سیالات با فشار بالا مورد استفاده قرار می گیرد حال دلیل استفاده از مخازن کروی چیست ؟

یک مخزن کروی از استحکام مناسبی در ساختارش بهره می برد توزیع تنش در سطح داخلی و خارجی کره یکنواخت است بنابراین نمی توان هیچ نقطه ضعفی را برای آن متصور بود .

دلیل کروی شدن یک قطره آب در هنگام سقوط آزاد چیست ؟

این شکل زمانی حاصل می گردد که تنش بر روی سطح خنثی گردد وقتی که هیچ نیروی خارجی بر روی آن عمل نمی کند و کره سطح کوچکتری بر واحد حجم نسبت به بقیه اشکال هندسی مخازن دارد و این به بدان معنی است که انتقال حرارت از محیط های گرمتر به سیال داخل مخزن نسبت به مخازن مخازن استوانه ای یا مکعبی بسیار کمتر است .

البته این مورد را نباید فراموش کرد که ساخت مخازن کروی نسبت به دیگر مخازن از دشواری قابل ملاحظه ای برخوردار است که این خود باعث گرانتر تمام شدن قیمت مخازن تحت فشار کروی می گردد.

ساخت مخازن کروی